|

تحول شهر در ايران : دو هزاره برنامه ريزى شهرى

iran
ايران به عنوان يكى از قديمى ترين تمدن هاى جهان شناخته شده است. بسيارى از خواستگاه هاى برنامه ريزى و طراحی  شهرى را مى توان در اين كشور جستجو كرد. محیط مصنوع پارسى تاثير شگرفى در روند شکل گیری شهرهایی داشته است كه امروزه بطور كلى به عنوان شهر اسلامى شناخته مى شوند. علاوه بر آن ایران، اثر قابل توجهى در منطقه و فراتر از دنياى اسلام داشته است و این اثرات تا شبه جزيره اسپانيا نيز گسترش یافته اند.
اين در حالى است كه در نتيجه مسائل سياسى – اجتماعى منطقه در چند دهه گذشته اين امر در ساير قسمت هاى دنيا چندان شناخته شده نيست. امروزه ايران يك كشور مدرن در حال توسعه است كه با بيش از ٥٠ سال تاريخچه استفاده از قوانين برنامه ريزى شهرى از نظر جمعيت در مكان دوم در خاورميانه وآسیای غربی قرار گرفته است.
علاوه بر اين ايران مفتخر به داشتن  بيشترين شهر های با جمعيت بالاى یک ميليون در منطقه است (٧ از ٢٨): تهران، پايتخت ان کشور پر جمعيت ترين شهر در خاورميانه است. علاوه بر اين ايران در حال گذار از روند شهرى شدن سريعی برابر با ٦٨٠٥٪ کل جمعيت  کشوراست كه در سكونتگاه هاى شهرى با توسعه قابل توجه اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى زندگی می کنند. بنابراين سياست هاى كشور در پاسخ به اين عوامل مختلف از ميراث فرهنگى گرفته تا فعاليت اقتصادى و توسعه شهر هاى مقاوم و مستعد به بلاياى طبيعى شکل گرفته است ( ايران چهارمين كشور مستعد به بلاياى طبيعى در دنيا است، بسيارى از شهر هاي ایران به طور مداوم  در طول تاريخ در معرض مخاطرات طبیعی بوده اند .)
حقيقت اين است كه محرکهای  تغيير و تحول شهرى در ايران بى شمار هستند، این محرک ها مقیاس متقاوتی داشته  و اغلب  پويا و متغیر اند و به همين دليل اين منطقه از بسيارى جهات بسيار قابل توجه است كه غالبا به دليل مجموعه دلايلى ناديده گرفته مى شود.
از سايت هاى ميراث فرهنگى ( باستانى) نظير پرسپوليس گرفته تا شهر هايى كه در معرض بلاياى طبيعى هستند، ايران سابقه طولانى اى در برنامه ريزى شهرى دارد.
اين شهر بزرگ با افتخار همكار رسانه اى اولين كنفرانس تحول شهر در ايران بوده است كه اولين كنفرانس در نوع خود است كه بهترين فعالان، دانشگاهيان و متخصصان محیط مصنوع را از دنياى غرب گرد هم آورده است.
اين رويداد در لندن از ٨-٩ نوامبر برگزار شده است و متخصصين پيرامون مسائل مهم و مرتبط با برنامه ريزى شهرى در منطقه از استفاده از  تاريخ شهر نشينى به عنوان ابزارى براى توسعه مدرن گرفته تا  تقويت هويت محلی و بهترين نمونه هاى كاهش بلاياى طبيعى با هم به تبادل نظر پرداخته اند.

تصویر از دیوید هالت لندن