فارسی • DeutschPortuguêsItaliano FrançaisEspañol繁體中文 English

تمامی مطالب بنا ها

bioconcrete
دو محقق از دانشگاه دلفت به نوعی از بتن دست یافته اند که توانایی ترمیم خود را دارد. باکتری های غیر فعال در این بتن با آب نفوذ یافته در آن از طریق ترک ها ترکیب شده و تولید آهک می کند که به صورت بالقوه توانایی پوشش این ترک ها را دارد. بیشتر بخوانید
ventilation
دانشگاه کمبریج در یک طرح تحقیقاتی به راه حلی نوین برای تهویه ساختمان ها دست یافته است که در آن هوای تازه از خارج از بنا (هوای سرد) با هوای داخلی ساختمان ترکیب می شود. بیشتر بخوانید