|

تمامی مطالب حمل و نقل عمومی

transit map
مردم اروپا ، آسیا و آمریکا از چه وسیله ای برای حمل و نقل شهری استفاده می کنند و کدام شهر هابالاترین قیمت بلیط وسایل حمل و نقل شهری را دارند؟ این اینفوگراف به این دوپرسش پاسخ می دهد. بیشتر بخوانید
curitiba
گسترش فضایی شهر ها بر روی حمل و نقل پایدار در این شهر ها اثرات شایان توجهی را خواهد داشت. این پدیده نه تنها مشوق استفاده بیشتر از خودرو است بلکه ارائه خدمات حمل و نقل عمومی برای دولت ها را پر هزینه تر می سازد. بیشتر بخوانید
پس از اعتراضات گسترده در ترکیه که منشأ آنها تهدید به تخریب یک پارک عمومی بود، اعتراضات برزیل نیز همانند آن نشانگر یک روند جهانی است كه نشان می دهد مردم در جستجوى آگاهی بیشتر نسبت به مسائل ومعضلات شهری هستند. بیشتر بخوانید
maggie
هر چند که مارگارت تاچر در دوره خود با سیاستمداران آرژانتینی سازش چندانی نداشت اما هر دوی آن ها رویکرد مشابهی نسبت به خصوصی سازی در حوزه حمل و نقل عمومی داشتند. بیشتر بخوانید