|

استفاده از کانتینر های خالی حمل بار به عنوان محل سکونت ارزان قیمت

tumblr_kwwt23sRMN1qzyubx

استفاده مجدد از کانتینر های خالی حمل بار یکی از گزینه هایی بود که در زمان بحران زلزله هاییتی برای اسکان مجدد در نظر گرفته شد

تریهاگر مطلب جالبی در مورد عواقب مثبت و منفی این طرح منتشر کرد و اینگونه نتیجه گیری کرد که این طرح کارآیی لازم را نداشته و در آینده می تواند باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای نسل آینده شود. اما در هر حال بیش از 30 میلیون کانتینر خالی در سرتاسر دنیا وجود دارد و هر چند طرح استفاده از آن ها در هاییتی به صورت اجرایی در نیامده است اما به عقیده یک دفتر معماری فرانسوی با نام گروه معماری اولگا، می توان از این کانتینر ها برای تامین محل سکونت دانشجویان استفاده کرد.

همانگونه  که در تصاویر هم مشاهده می کنید، این بنا طراحی جالب توجهی دارد. در این طرح بیش از 100 کانتینر بر روی هم قرار داده شده اند و هر کدام اتاقی را شکل داده اند. طراحی این اتاق ها تیپ ها و لی اوت های مختلفی دارد:

استفاده از کانتینر های حمل بار در معماری کار چندان جدیدی نیست اما طراحی این پروژه  بسیار قوی صورت گرفته است و بایستی در نظر داشت که در صورتی که عملیات بازسازی آن ها به درستی صورت گیرد می توان محیطی با استاندارد زندگی مناسب ایجاد کرد. این ساختمان می تواند محل سکونتی ارزان قیمت نه فقط برای دانشجویان بلکه برای سایر افراد نیز باشد.