|

اینفوگراف: حمل و نقل عمومی در نقاط مختلف

transit map

مردم اروپا ، آسیا و آمریکا از چه وسیله ای برای حمل و نقل شهری استفاده می کنند و کدام شهر ها بالاترین قیمت بلیط وسایل حمل و نقل شهری را دارند؟ این اینفوگراف به این دوپرسش پاسخ می دهد. در منطقه ای که شما در آن زندگی می کنید وضعیت حمل و نقل عمومی چگونه است؟ در بخش نظرات ما را مطلع کنید.

Public-Transportation-Infographic

 

Top image via Oran Viriyinci. Infographic via Hoogle it!