فارسی • DeutschPortuguêsItaliano FrançaisEspañol繁體中文 English

اینفوگراف: بخش ناپایدار فن آوری در حال تحول

brokentv

این متن به زبان های دیگر نیز موجود است: انگلیسی, چینی سنتی, پرتغالی برزیلی,

فن آورى به صورت بالقوه قابليت اين امر را دارد كه در پایدار تر ساختن زندگی ما نقش موثری داشته باشد، اما آيا واقعا در عمل چنين دستاوردى داشته است؟ هر چند كه ممكن است كه دستگاه هاى هوشمند ميزان كاغذ مصرفى را كه در گذشته خريدارى مى كرديم كاهش داده باشند اما آيا اين ميزان با در نظر گرفتن اين امر كه ما هر چند وقت يكباراین تجیزات را دور انداخته و دستگاه جديدى را جايگزين آن ها مى كنيم، رد پاى كربن كمترى در مقايسه با شيوه هاى گذشته دارد؟ در مورد عمليات بازيافت قطعات الكترونيكى چطور؟ در صورتى كه چنين كارى به درستى انجام شود علاوه بر ايجاد فرصت هاى شغلى مى تواند منابع ارزشمندى را نيز تامين كند و در صورتى كه به درستى انجام نشود تنها آلودگى بيشترى توليد خواهد كرد.
نمودار اطلاعاتى زير نگاهى به اثرات فن آورى در حال تحول دارد، كه نقاط مثبت و منفى وابستگى بيش از حد ما را به فن آورى نوین نشان مى دهد.

E-Hazards

تصویر بالا از الن استانتن. اینفوگراف از اتحادیه سلامت جهانی

Top image via Alan Stanton. Infographic courtesy of Allied Health World